Våre tjenester

  • lovpålagt revisjon
  • attestasjoner og andre bekreftelser
  • bistand utarbeidelse årsregnskap og skattemeldingsskjema
  • rådgivning/bistand innen regnskap, skatt, avgift, selskaps- og aksjonærforhold, generasjonsskifter mv.
  • påtar oss små/enkle regnskapsføreroppdrag